Aktualności

2014-04-07

Rzeczpospolita Kolberga - to będzie piękny Koncert!

Już dziś zapraszamy Was do udziału w wyjątkowym festiwalu "Wszystkie Mazurki Świata" w Warszawie.
Miło nam ogłosić, że 25-ego kwietnia w CA "Sen Pszczoły" Hanka Rybka zaśpiewa gościnnie z Zespołem ZAKOPIANY Jana Karpiela-Bułecki.
Zapraszamy!
Szczegóły w dziale Koncerty oraz na Facebooku.

Program Koncertu znajdziecie tu: http://festivalmazurki.pl

Program Całego Festiwalu:
http://festivalmazurki.pl/festiwal/program/

Centrum Artystyczne „Sen Pszczoły”
Godz. 19.00

Kurator: Maniucha Bikont

Południowo-wschodnim obszarom Rzeczpospolitej (tereny dzisiejszej Polski, Ukrainy i Słowacji) Oskar Kolberg poświęcił szczególnie dużo uwagi. Opisał je w tomach: Ruś Karpacka, Ruś Czerwona, Pokucie, Sanockie i Krośnieńskie, Przemyskie, Tarnowskie-Rzeszowskie, Lubelskie, Chełmskie, Podole, Wołyń, Góry i Podgórze, Materiały do etnografii Słowian wschodnich.

Kolberg szczególnie szeroko opisał folklor ukraiński – znał ukraińskie dialekty, wielokrotnie bywał we wsi Żabie (dzisiejsza Werhowyna), będącej centrum kultury huculskiej. Tom Ruś Czerwona zawiera aż 2125 pieśni i ponad 1100 utworów instrumentalnych, a tom Sanockie i Krośnieńskie, prezentujący m.in. kulturę muzyczną Łemków i Bojków, uznawany jest za najpełniejszą z monografii muzycznych badacza.

W swoich poszukiwaniach sięgał on zresztą jeszcze dalej na wschód – czego efektem jest tom Materiały do etnografii Słowian wschodnich, w którym znajdują się także materiały z okolic Kijowa, z Ukrainy lewobrzeżnej, a nawet Rosji.

Kulturze muzycznej licznie zamieszkujących te tereny mniejszości narodowych i etnicznych, takich jak Żydzi, Ormianie, Cyganie Kolberg nie poświęcał wiele uwagi, jednak pewne zapisy odnajdujemy w jego dziele (np. w tomie Przemyskie znajdziemy kilka  pieśni spisanych w jidysz).

Koncert będzie wędrówką przez tradycje wokalne i instrumentalne wymienionych regionów i grup etnicznych. Zabrzmią skrzypce, dudy, cymbały, drumle, trembity i inne instrumenty pasterskie. Usłyszymy pieśni obrzędowe i liryczne, łatkanki, haiwki, kołomyjki. Zatrzymamy się przy muzyce żydowskiej zapisanej w pamięci polskich muzykantów.

Wystąpią śpiewacy i muzykanci, którzy tradycję przejęli od swoich przodków (Huculi, Górale, śpiewaczka Janina Chmiel, cymbalista Jerzy Panek) oraz muzycy studiujący i praktykujący tradycje wybranych przez siebie regionów (Susanna Karpenko z zespołem, Ewa Grochowska, Juraj Dufek, Witek Broda z kapelą). Ci ostatni ożywiać będą zapisy Kolberga wykonując muzykę regionów, w których tradycja została przerwana.

Narratorem całości będzie ukraiński lirnik Andrij Ljaszuk – wykonujący pieśni dziadowskie z Wołynia, Podola i Rusi Karpackiej.

_______________________________________________________________________________________

Program:

Huculszczyzna
Susana Karpenko z zespołem:
Susana Karpenko, śpiew
Maksim Bereżniuk, instrument pasterskie/drumla
Sergiej Ochrimczuk, skrzypce

Huculi:
Mykola Iliuk, skrzypce
Vasyl Tymchuk, cymbały
Ostap Kostyuk, fujarki
Olena Kostyuk, baraban

Podole
Andrij Ljaszuk, lira korbowa/śpiew

Lubelskie
Janina Chmiel, śpiew
Ewa Grochowska, śpiew

Wołyń/Chełm
Andrij Liaszuk

Rzeszowskie
Jerzy Panek
Kapela Brodów

muzyka żydowska
Kapela Brodów (Witek Broda, Jacek Mielcarek, Iwona Sojka, Marta Maślanka, Anatol Broda, Jakub Mielcarek)

muzyka Łemków i Bojków
Susana Karpenko
Maksim Bereżniuk
Sergij Ochrimczuk

Orawa (Słowacja)
Juraj Dufek, dudy

Górale, Podhale
Jan Karpiel Bułecka z kapelą Zakopiony

***

Po koncercie – Klub festiwalowy
Centrum Artystyczne „Sen Pszczoły”